Peili-työyhteisöprofiili

Myyntihinta Hinta €420,00 Normaalihinta Yksikköhinta  per 

Joka päivä törmäämme ihmisiin, jotka toimivat eri tavalla kuin me itse. Erilaisuutemme tulee näkyviin sanoissamme ja teoissamme eli käyttäytymisessä.

Kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa piilee tahaton loukkaamisvaara, sillä voimme antaa samalle asialle erilaisia merkityksiä. Jokaisessa ihmisessä on omat vahvuudet ja heikkoudet.

Meidän on helpompaa muuttaa omaa käyttäytymistämme kuin vaatia muutosta muilta. Tiedostaessamme ja ymmärtäessämme erilaisuutta se voidaan muuttaa sekä henkilökohtaiseksi että ryhmän vahvuudeksi.

Valmennuksen tavoite

 • Selkeä kuva omasta itsestä auttaa meitä kehittämään sujuvaa ja tehokasta kanssakäymistä muiden kanssa.
 • Valmennuksessa luodaan lisäpohjaa työryhmänä kehittymiselle itsetuntemuksen syventämisen ja erilaisuuden oivaltamisen kautta.
 • Oma hyvinvointi ja hyvä itsetuntemus varmistaa luottamuksen rakentamisen, toisten innostamisen, varhaisen puuttumisen ratkaisuhakuisesti, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden.

Teemat

 • Luottamus yhteistyön ja ryhmähengen perustana
 • Oy Minä Ab – maailman pienin tuotantolaitos
 • Käyttäytyminen ja sen perusteella määriteltävät perustyylit
 • Joustavuus ja sen vaikutus tekemisiin ja tuloksiin
 • Peili™-käyttäytymisprofiili on konkreettinen palaute- ja kehitystyökalu, joka kuvaa erilaisia käyttäytymistyylejä. Erilaiset käyttäytymistyylit tulevat esiin mm. erilaisissa tavoissa toimia ja reagoida.
 • Käyttäytymisprofiili perustuu viiden (5) meidät erilaisissa olosuhteissa hyvin tuntevan henkilön antamiin palautteisiin. Näistä tehtävä yhteenveto antaa meille systemaattisen ja monipuolisen kuvan omasta itsestämme muiden näkemänä, jota voit verrata tekemääsi itsearvioon.
 • Käyttäytymisprofiili ei ole arvottava tai arvosteleva.

Peili™ henkilökohtainen palaute:

 • Käyttäytymistyyli "Minä muiden silmin"
 • Eri tyylien vaikutus viestintä- / yhteistyötilanteissa, ilmapiirissä, ajankäytössä ja johtamisessa
 • Erilaisia soveltamisharjoituksia

 

Lisätietoja

Riikka Yli-Opas
+ 358 400 842 562
riikka.yli-opas@flow.fi