Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.5.2018

Flow tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version, joten suosittelemme tietosuojaselosteen tarkistamistasäännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Flow Consulting Oy (jäljempänä Flow)
Oksasenkatu 10 A 7,
00100 HELSINKI
Y-tunnus 2089952-7
Vaihde 0207 437 999

2. Yhteystiedottietosuojaa koskevissa asioissa

Flow Consulting Oy
Oksasenkatu 10 A 7,
00100 HELSINKI
Y-tunnus 2089952-7
Vaihde 0207 437 999
info@flow.fi

3. Rekisterin nimi

Flown asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkuuden hoitamista ja kehittämistä, palveluiden toteuttamista, liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä sekä markkinointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:nimitiedot, titteli/asema, asiakasyritys, työosoite, puhelinnumero töihin, matkapuhelinnumero, sähköposti, telefax, kielitai kielet, joita henkilö käyttää, yritykseen liittyvät julkiset tiedot, mahdollisetmuut yhteydet toisiin asiakasyrityksiin, mahdollisetmarkkinointikiellot,henkilötietoihin liittyvät suostumukset, asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palautteet ja tapaamiset sekä mahdolliset muut tiedot, kuten esimerkiksi lain perusteella tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään joko internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, käyntikorttina, muulla vastaavalla tavalla tai julkisista ja kaupallisista lähteistä.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Flownyhteistyökumppaneille, kuitenkin vainrekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattupalomuurein, salasanoin ja muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla.Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjäntoimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimuksia varten. Yhteystiedot kirjallisia tarkastus-, korjaus-ja vastustuspyyntöjä varten löytyvät tästä selosteesta, kohdasta 2.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämmeoikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä samoissa kanavissa, missä seloste on saatavilla. Muutokset voivat perustua esimerkiksilainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.